Tinka Resources Ltd.

TK:TSX.V; TLD:FSE; TKRFF:OTCPK

Streetwise Company Fact Sheet

2023/6/8 2:46:47

(TK:TSX.V - TLD:FSE - TKRFF:OTCPK)